Vilkår og betingelser

Tak fordi du har valgt at købe et DANTRACKER produkt.

Ved brug af ”Dantracker” menes de følgende registrerede selskaber:

Dantracker ApS CVR-nr.: 42772011

Adresse: Kratholmvej 62 C, Stenløse, DK-5260 Odense S

Med ”DANTRACKER” (alt med stort) menes et af vores fysiske GPS sporings- og genfindingsprodukter, såsom Dantracker IA, Dantracker SPY, Dantracker 5Y, Dantracker 5Y SPY, Dantracker BI-3, Dantracker BI-4, Dantracker BI-9, Dantracker BI-10 eller i kombination (Bundle) hvor abonnement er inkluderet. ”DANTRACKER” dækker også fremtidige produkter samt evt. salg af dele af teknologien (PCB)

Med ”DANTRACKER” (alt med stort) menes desuden følgende Fleet produkter, Dantracker OBD Mini, Dantracker OBD Maxi, Dantracker Fleet eller i kombination (Bundle) hvor abonnement er inkluderet

DANTRACKER finder din aktuelle position ved hjælp af GPS-satellitter. DANTRACKER sender positionen til serveren via GSM-mobilnettet og opdaterer placeringen på din APP / PORTAL på din PC. Du kan kun bruge DANTRACKER og modtage positioner, hvis du har tegnet et abonnement.

1.   Accept af abonnementsbetingelser – betalingskort og Paypal

Med accept af disse vilkår, accepteres automatisk trækning fra dit betalingskort eller fra din Paypal aftale jfr. pkt. 3. Det betyder at Dantracker trækker betaling for din valgte abonnementsperiode på hhv. 1, 6, 12, 24, 36 måneder.

Med accept af disse vilkår, accepteres samtidig automatisk fornyelse ved udløb af din abonnementsperiode, hvis du ikke har opsagt dit abonnement jf. pkt. 11. Det betyder at Dantracker automatisk fornyer din valgte abonnementsperiode på hhv. 1, 6, 12, 24, 36 måneder og trækker din abonnementsbetaling fra dit indtastede betalingskort eller fra din Paypal aftale.

Derudover accepterer du, at Dantracker kan sende servicemeddelelser til den e-mail som du har opgivet.

2.   Oprettelsesgebyr og opsætning

Når du køber et abonnement til din DANTRACKER på vores portal, vil du blive opkrævet et oprettelsesgebyr for opsætning af dit abonnement. Prisen vil blive vist på den først modtagne faktura.

Der opkræves ikke oprettelsesgebyr ved genhævninger så længe abonnementet er aktivt eller ved køb i WEBSHOP.

Hvis et abonnement har været opsagt jf. pkt. 11, vil du blive opkrævet et nyt oprettelsesgebyr, hvis du tegner et nyt abonnement.

3.   Betalingsbetingelser og betalingskort

Betaling sker altid netto kontant.

Følgende betalingskort accepteres på www.dantracker.com: Dankort, MasterCard, Visa og Visa Electron samt betaling med Paypal.

Beløbet der skal betales, bliver automatisk trukket fra dine betalingsoplysninger, når "handels- og abonnementsbetingelser – generelle vilkår" er accepteret.

4.   Priser

Abonnement trækkes altid efter gældende prisliste, der er tilgængelig på www.dantracker.com

Produkter i WEB-shop trækkes efter gældende prisliste for WEB-shoppen og kan ses på www.dantracker.com Alle oplyste priser vises inkl. dansk moms på 25%.

Genhævning af abonnement trækkes altid efter gældende prisliste, der er tilgængelig på www.dantracker.com Prisændringer varsles minimum 30 dage før ikrafttrædelse på www.dantracker.com

DANTRACKER tager forbehold for prisændringer og tastefejl.

5.   Faktura

Der udstedes en faktura ved tegning eller fornyelse af abonnement. Faktura sendes som PDF på e-mail til den angivne mailadresse.

Der udstedes en ordrebekræftelse og faktura på DANTRACKER produkter. Dokumenter sendes som PDF på e-mail til den angivne mailadresse.

6.   Sikkerhed på www.dantracker.com

Dantracker anvender OnPay/Nets betalingssystem til betalingstransaktioner.

Betalingssystemet lever op til alle de sikkerhedskrav, der er godkendt og certificeret af Nets. Al kommunikation mellem OnPay og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Dette forhøjer sikkerheden og uautoriserede personer har ikke adgang til de udvekslede data. Data sendt mellem OnPay og Nets betalingsserver er krypteret. Anvendelse af kreditkort på www.dantracker.com er sikkert og godkendt af Nets.

Dantracker har ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.

7.   Persondatapolitik

Anvendelse af persondata

Vi anvender personoplysninger til flere specifikke formål, da de er nødvendige for at kunne behandle og levere vores produkter og tjenester.

Udgangspunktet for persondatabehandlingen i forbindelse med leveringen af de tilkøbte tjenester er, at Dantracker er dataansvarlig, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Dantracker indsamler kun personoplysninger til bestemte formål, og brugerens personoplysninger opbevares ikke i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Vi opbevarer og anvender kun brugerens persondata i det omfang, det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende brugerens persondata til følgende formål:

Til administration af abonnement

Vi behandler og opbevarer en række af dine identifikationsoplysninger til administrationen af abonnementet for at vi kan sikre os, at du bliver oprettet som kunde hos Dantracker samt for at behandle personoplysninger til administration af abonnement i forhold til vores mulighed for løbende at vedligeholde informationer omkring abonnements- og regningsoplysninger.

Til kommunikation om dine produkter og tjenester hos os

Vi behandler og opbevarer identifikationsoplysninger om dig for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med køb eller ved reklamation og returnering hos os. Vi registrerer, om du modtager og åbner de mails, som vi sender. Dette er med til at give en bedre kundeoplevelse, når du kontakter os.

Positioneringsdata

Positioneringsdata er således den data, som vi behandler, når vi skal levere vores service til dig, og som er nødvendige for os at behandle, for at du kan se dine positioner på dantracker.com og vores Apple eller Android applikation.

Til udvikling og fejlsøgning

For at forbedre produkter og tjenester, har vi brug for at behandle personoplysninger, når vi løbende udvikler og optimerer vores tjenester og produkter med henblik på at forbedre kundeoplevelsen.

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger i de situationer, hvor der opstår fejl eller forstyrrelser i forbindelse med brugen af vores tjenester og produkter, hvor vi hurtigt har brug for at kunne finde frem til årsagen til fejlen med henblik på at afhjælpe fejlen eller forstyrrelserne.

Til politi og redning

For at informere politi eller redningstjeneste om, hvor du befinder sig, hvis dette er nødvendigt.

Til statistik og analyse

Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores kunder. Vi anonymiserer i det omfang, det er muligt til disse formål. Ved anonymisering er der tale om en uigenkaldelig afidentificering.

Databeskyttelseslovgivningen gælder for enhver behandling af personoplysninger. Når persondata er gjort anonyme på en sådan måde, at det ikke længere er muligt at identificere en person, er der således ikke tale om persondata længere. De rettigheder, som der er forbundet med behandling af persondata finder ikke anvendelse, når anonymiseringen har fundet sted, medmindre det er muligt at frembringe yderligere oplysninger, som gør identifikation mulig.

Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af brugerens persondata sker på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter et samtykke er givet, f.eks. i forbindelse med køb. Denne kan du altid vælge at trække tilbage.

Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata, f.eks. for at vi kan sende fakturaer og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig.

Vi opbevarer kun brugerens oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres brugerens data. Hvor længe, vi gemmer brugerens data, afhænger af formålet med at gemme dem.

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler, er identifikationsoplysninger (såsom navn, mailadresse, adresse og telefonnummer) og oplysninger om dit udstyr, trafik- og lokaliseringsdata (såsom simkort-nummer, IMEI-nummer, oplysninger om kommunikationens start og afslutning, IP-adresse, brugernavn og passwords til dantracker.com).

I forbindelse med de formål, som vedrører vores markedsføring af produkter og tjenester, behandler vi identifikationsoplysninger (såsom navn, mailadresse, adresse og telefonnummer).

Deling af persondata med samarbejdspartnere

Vi gør brug af samarbejdspartnere og vi kan have behov for at dele brugerens personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere sker typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling mv.

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af, er databehandlere, leverandører, rådgivere, pengeinstitutter og teleselskaber.

Når vi deler brugerens oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Hvor vi får oplysningerne fra

Brugerens personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med køb af vores produkter og/eller tjenester. Derudover er der en række personoplysninger, som f.eks. positions og trafikdata, der indsamles i forbindelse med dit brug af Dantrackers tjenester og produkter.

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede dit abonnement og andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med dit brug af vores produkter og tjenester.

Brugerens rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os, at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere din identitet, og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte e-mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne ved at kontakte Dantracker support. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept-og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk på samme måde som almindelig post.

Persondata op hjemmesiden dantracker.com

De oplysninger, du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores services til dig. Det gælder både på selve hjemmesiden og de serviceydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig på dantracker.com, og som du f.eks. modtager som e-mail.

Hvilke oplysninger indsamler vi på dantracker.com? Vi indsamler tre slags oplysninger på hjemmesiden:

Personlige oplysninger

Når du foretager et køb i vores webshop, eller hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i en konkurrence, så indsamler vi de oplysninger, som du selv indtaster. Det kan være navn, e-mail og telefonnumre.

Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer

Når du foretager et køb i vores webshop, indsamler vores databehandler OnPay og NETS oplysninger om dit betalingskort - herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode.

Oplysninger om brug af hjemmesiden

Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles via webanalyseværktøjerne Google Analytics.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os og har logget på dantracker.com kundeportal eller har købt et produkt igennem vores webshop. Vi bruger oplysningerne til at levere det fysiske produkt og målrette indhold og tilbud samt til at give dig korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik. Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de eller anonymiseres.

Betalingsoplysninger ved køb af hardware og abonnementer håndteres gennem det autoriserede OnPay. Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og CVC i vores webshop, overføres disse data til OnPay i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne. Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode).

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at optimere flowet på hjemmesiden, som vi vurderer, kan være en forbedring for dig.

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller det på anden vis er tilladt efter lovgivningen.

8.   Dataudveksling

I det omfang, at du overleverer DANTRACKER med abonnement til andre, er du forpligtet til at informere den nye bruger af DANTRACKER, om "handels- og abonnementsbetingelser – generelle vilkår"

Du anerkender og accepterer, at Dantracker udfører regelmæssige funktionskontroller og

opdateringer af vores systemer og derved søger samt udveksler fysiske positioner på det tilsluttede udstyr.

9.   Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Købet af DANTRACKER abonnementet er bindende, når DANTRACKER abonnementet er sat op, og abonnementsbetaling er trukket fra dit betalingskort. Kortindehaver er forpligtet til at betale forud for hele den valgte abonnementsperiode.

10.   Adresseændring

Adresseændring på abonnement skal meddeles Dantracker via brugerprofil på www.dantracker.com senest 14 dage efter, at adressen er ændret. Det er dit eget ansvar løbende at opdatere din brugerprofil med personlige

oplysninger (mobil-nr., e-mail, adresse), som gør Dantracker i stand til at kontakte dig inden for rimelig tid.

11.   Opsigelse af abonnement

Du kan opsige abonnementsaftalen med virkning fra udløbet af den valgte abonnementsperiode (efter 1, 3, 6, 12, 24, 36 måneder), medmindre andet er angivet i en særlig aftale med Dantracker.

Efter opsigelse vil Dantracker lukke forbindelsen til din DANTRACKER på samme dag,

som tegningsperioden slutter. Du har pligt til at betale alle omkostninger, indtil den opsagte tegningsperiode slutter. Opsigelse af abonnementsaftale skal ske via www.dantracker.com under kunde login eller ved at kontakte DANTRACKER support.

Hvis et abonnement opsiges, stopper fremtidige betalinger fra dit valgte betalingskort eller Paypal aftale.

12 Videreførelse af abonnement ved udskiftning af DANTRACKER

Du har mulighed for at overføre dit abonnement til en ny DANTRACKER og opretholde betalt abonnementsperiode.

13.   Fortrydelsesret

Du kan altid returnere en DANTRACKER i uåbnet original emballage. Denne skal returneres til den forhandler, hvor den er købt, uåbnet og med kvittering. Dit køb af abonnement er underlagt den lovpligtige fortrydelsesret på 14 dage. Du kan dog kun trække købet tilbage, hvis ikke du har taget abonnementet i brug.

VIGTIGT: Så snart du har gennemført dit køb på www.dantracker.com, har du officielt taget dit abonnement i brug. Hvis du ønsker at gøre brug af den lovpligtige fortrydelsesret, skal du straks efter købet logge af og ikke logge på igen. Herefter skal du kontakte Dantracker support for at informere om, at du har fortrudt dit køb.

Du har som forbruger en lovpligtig fortrydelsesret på varer købt på INTERNETTET. De 14 dage starter den dag, du modtager/afhenter varen.

Reglerne foreskriver at du som forbruger skal sende en mail til Dantracker indenfor 14 dage, og derefter har du 14 dage til at sende varen retur. Din DANTRACKER skal returneres i originalemballagen. For at Dantracker kan kreditere varen til fuld pris, skal den leveres tilbage i samme stand som ved købet.

Ved returnering under fortrydelsesretten betaler du returfragten. Du er ansvarlig for forsendelsen indtil Dantracker har modtaget den.

Få arbejdsdage efter modtagelsen af returnering vil Dantracker kreditere dig for varen og tilbageføre beløbet til betalingskortet.

14.   Webshop og salg generelt - produkter

Dantracker ønsker at levere branchens bedste service. Bestillinger modtager før kl. 14:00 sendes samme hverdag. Der tages forbehold for udsolgte produkter.

Dantracker forbeholder sig retten til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk genereret. Ordrebekræftelsen der udsendes, er således en kopi af indkøbskurven, og ikke en accept af at handlen gennemføres.

Ved prisfejl vil Dantracker kontakte dig, og du vil til enhver tid kunne ophæve købet.

Dantracker forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen inkl. fragt er betalt.

15.   Reklamationsret

Du har automatisk en 24 måneders reklamationsret på din DANTRACKER, fra det tidspunkt, hvor der købes abonnement. Garantiperioden vises på vores hjemmeside under kunde login, hvor du også har mulighed for at oprette en reklamation.

Du kan enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvis du ønsker at reklamere over en vare, kontaktes DANTRACKER support pr. mail eller telefon FØR du sender varen. Send varen i forsvarlig emballage til os på adressen: Dantracker ApS, Kratholmvej 62C, 5260 Odense S.

Ved returnering under reklamationsretten betaler du returfragten. Du er ansvarlig for forsendelsen indtil Dantracker har modtaget den.

Returneres der ikke efter gældende forskrifter, kan vi ikke godkende din reklamationsret og den returnerede vare bliver destrueret og kan dermed ikke returneres til dig.

16.   Support

Så længe dit abonnement er gyldigt, har du mulighed for at modtage support på e-mail indenfor Dantracker´s almindelige kontortid, eller i den angivne support periode på www.dantracker.com.

17.   Erstatning

Dantracker kan på intet tidspunkt drages til ansvar for direkte, eller indirekte tab som følge af brugen af vores produkter.

Dantracker garanterer ikke for – og er ikke ansvarlig for – at et givet objekt omfattet af en abonnementsaftale rent faktisk kan genfindes.

BEMÆRK: En DANTRACKER kan kun fremsende sin position, såfremt placeringen er indenfor GSM mobilnetværkets dækningsområde og at antennen kan modtage signaler fra satellitter og mobilmaster.

18.   Tvister

Tvister mellem Dantracker og køber, søges løst i mindelighed. Hvis dette mislykkedes, kan hver af parterne forelægge tvisten for de danske domstole til fuld og endelig afgørelse.

Udskriv venligst disse vilkår eller gem dem. Venlig hilsen

Dantracker ApS

Gyldighedsdato: 13. oktober 2021

Følg os
Facebook

© Dantracker
crossmenuchevron-down
Kurv
Din kurv er tom.

Det ser ud til at du ikke har lagt noget i kurven endnu?